สล็อตเว็บตรง

รวมบทความเกี่ยวกับสล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ 2021

ระเบียบว่าด้วยการฉ้อโกงทางวิชาการหวังลดการลอกเลียนแบบ

ระเบียบว่าด้วยการฉ้อโกงทางวิชาการหวังลดการลอกเลียนแบบ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่เพื่อลงโทษการฉ้อโกงทางวิชาการมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม เพื่อปราบปรามการลอกเลียนแบบและปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย ตลอดจนการซื้อ ขาย หรือจัดการค้าวิทยานิพนธ์ระดับการศึกษา รวมถึง ‘การเขียนผี’ หรือการซื้อทุกรูปแบบ ของวัสดุที่ผลิตโดยโรงเรียงความตามข้อบังคับ สถาบันต่างๆ สามารถระงับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาเอกได้...

Continue reading...